3D model - Ceiling combination MIAKO BN

Ugradnja Porotherm stropnog sistema

Suvremeni uvjeti građenja traže što jednostavnije i brže tehnološke postupke uz optimalno zadovoljenje svih zahtjeva građevina u smislu funkcionalnosti i stabilnosti. Za izvedbu manjih stambenih građevina, obiteljskih kuća i (manjih) višestambenih zgrada, razvili su se različiti polumontažni stropni sistemi. Jednostavni su za izvedbu, zahtijevaju malo dodatne opreme (oplata, skela) i nije potrebna specijalizirana radna snaga. Uvjeti fizike zgrade; toplinska i zvučna izolacija te uvjeti vibracija, zadovoljeni su odabirom odgovarajućih gradiva i prikladnim oblikovanjem struktura.

U projektnoj obradi stropnih Porotherm stropova treba izvršiti propisane proračune:

  • Računsku provjeru graničnih stanja nosivosti (provjera na slom). U toj računskoj provjeri, projektanti za veće raspone trebaju ispitati glavne vlačne napone (posmike).
  • Računsku provjeru graničnih stanja uporabljivosti, što se svodi na kontrolu progiba.

 

Probleme progiba stropa moguće je razriješiti na jedan od sljedećih načina:

  • nadvišenjem stropa u fazi izvedbe,
  • povećanjem visine stropa,
  • povećanjem armature,
  • ostvarivanjem djelomične ili pune upetosti (kontinuiteta) na ležajima.

Opterećenja Porotherm stropa treba uzeti prema stvarnoj strukturi stropa u cjelini, sadržajima građevine te prema propisima. Međukatne i tavanske konstrukcije imaju bitne razlike u stalnom i korisnom opterećenju.

Utopljene grede u Porotherm stropu tj. skrivene grede u debljini stropa, primjenjuju se ispod povećanih linijskih i točkastih opterećenja te kao grede kraćih raspona koje su okomite na osnovne Porotherm gredice. Pri sanaciji građevina, ležajeve Porotherm stropa treba izvesti u već postojeće zidove, pa je izvedba takvih ležajeva relativno zahtjevna.

Osnovni elementi stropnog sustava Porotherm (SPOG) su prednapete opečene gredice (POG) Porotherm i opečni ispunski blok (IB) Porotherm 60. Dva elementa koji ih nadopunjavaju i čine cjelovit sustav jesu: Porotherm serklaž - pomoćni element i idealno rješenje za toplinsku izolaciju stropne konstrukcije koji ujedno služi kao izgubljena oplata u fazi izvođenja horizontalnog serklaža stropa i Porotherm podložak – izgubljena oplata za izvedbu poprečnog betonskog rebra za ukrućenje koje se izvodi za raspone stropa veće od 3,0 m.

Nosivost stropnog sustava Porotherm određena je statičkim proračunom i ispitivanjima provedenim u IGH Zagreb. U skladu s revidiranim statičkim proračunom i provedenim ispitivanjima izdao je IGH Tehničko dopuštenje za uporabu prednapetih gredica u stropnom sustavu Porotherm koje ispunjavaju zahtjeve u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti kao svojstva bitnog za građevinu. Stropna konstrukcija može se izvesti s jednostrukim i dvostrukim gredicama. Sistem s dvostrukim gredicama ima povećanu nosivost, a prikladan je za preuzimanje opterećenja pregradnih zidova postavljenih u smjeru raspona.

Porotherm podložak

Za raspone veće od 3,0 m potrebno je stropni sustav učvrstiti jednim poprečnim rebrom za ukrućenje, dok za raspone veće od 6 m potrebno je izvesti dva poprečna rebra za ukrućenje u trećinama raspona. Pomoću Porotherm podloška formira se betonsko rebro za ukrućenje bez postavljanja dodatne oplate.

Porotherm podlošci umeću se između gredica, paralelno sa stropnom ispunom, okomito na njihovu uzdužnu os. Manje su visine od stropne ispune kako bi se iznad njih moglo izvesti poprečno betonsko rebro. Podupiranje se provodi sustavom podupirača koji se postavljaju na razmaku od oko 150 cm (maksimalno 170 cm).

Postavljanje podupirača je obavezno neposredno ispod betonskog rebra za ukrućenje stropa (tj. Ispod Porotherm podloška, budući da oni moraju zadovoljiti samo funkciju izgubljene oplate te imaju manju nosivost od Porotherm ispune). Podupirače se smije ukloniti kada beton dostigne predviđenu tlačnu čvrstoću, ali ne ranije od 21 dan od dana betoniranja. Tlačna ploča debljine 6 cm izvodi se od betona najmanje marke C 20/25. Utrošak betona iznosi 0,076 m3 betona po m2 stropa (76 lit/m2 stropa).

Za armaturu tlačne ploče koriste se zavarene mreže ili rebrasta armatura. Pri tome je potrebno koristiti mrežu R-131. Za rebrastu armaturu potrebna je minimalna količina 4 O 8 mm/m u oba okomita smjera. Važna napomena – prije betoniranja gornje ploče potrebno je opečnu ispunu dobro namočiti.

Izvedba Porotherm stropnog sustava

Postavljanje Porotherm gredica

Porotherm gredice polažu se na završni red nosivog zida na horizontalno poravnatu podlogu svježeg morta debljine 1 cm. Osni razmak gredica iznosi 60 cm što ubrzava gradnju, a ne umanjuje nosivost. Nalijeganje Porotherm gredica na zid najmanje je 12 cm.

Postavljanje opečnih ispuna

Točni osni razmak gredica najlakše se postiže postavljanjem stropne ispune na svakom kraju gredice. Opečnim elementima se zatim popunjava preostali međuprostor između Porotherm gredica i to u smjeru okomitom na postavljene gredice. Elementi stropne ispune ne smiju zadirati u nosivi zid. Prostor koji je preostao nakon slaganja stropne ispune i gredica, potrebno je popuniti Porotherm gredicama na način da se one slože jedna do druge. Tako gredice služe umjesto izgubljene oplate jer se opečna ispuna ne smije naslanjati na zidove, već isključivo na gredice.

Dizanje spona

Prije betoniranja tlačne ploče potrebno je spone na gredicama podići za 45° kako bi one mogle preuzeti svoju funkciju u nošenju poprečnih sila. Spone se radi transporta dostavljaju polegnute.

Polaganje vezne armature

Za vezu stropne konstrukcije i horizontalnih serklaža predviđa se vezna armatura po obodu stropa koja
se sidri u strop i serklaž. Najmanja količina rebraste armature je 1 O 8 mm po svakoj gredici. Duljina dijela šipke koji zadire u betonsku ploču iznosi najmanje 80 cm. Zaštitni sloj betona iznad armature mora biti min. 2 cm. Spojeve zidova i stropa potrebno je povezati betonskim horizontalnim serklažima. Beton tih spojeva potrebno je dodatno izolirati pa predlažemo naš proizvod Porotherm serklaž. Postavlja se kod vanjskih zidova s vanjske strane horizontalnih betonskih serklaža. Ima funkciju toplinske zaštite, sprječava stvaranje hladnih mostova i kondenzaciju vodene pare, a zamjenjuje daščanu oplatu.

Potreban Vam je izračun građevinskog materijala

Potreban Vam je izračun građevinskog materijala?

U par klikova do brzog i jednostavnog izračuna materijala.

Naši servisi i alati

Prodajna područja

Za sve informacije u vezi nabave i cijena Wienerberger proizvoda kontaktirajte naše regionalne voditelje prodaje.

Tehnička podrška

U cilju optimalne podrške krajnjim kupcima, izvođačima, arhitektima te poslovnim partnerima na raspolaganju Vam je naš tehnički tim.

Prijava na Newsletter

Prijavite se na Wienerberger newsletter u par klikova kako bi primali novosti o našim proizvodima, edukacijama i aktivnostima.

Saznajte više

IZO Profi opeka punjena kamenom vunom za obiteljske kuće

Najbolja toplinska zaštita s Porotherm IZO Profi brušenom opekom punjenom kamenom vunom.

Porotherm IZO Profi opeka za višekatne stambene i poslovne zgrade

Porotherm IZO Profi za više korisnog stambenog prostora.

Važni savjeti za gradnju s IZO Profi opekom

Informirajte se s važnim savjetima za gradnju s IZO Profi opekom.

Upute za gradnju s IZO Profi opekom

Informirajte se kako graditi s IZO Profi opekom.

Povezani artikli