Lokacija

Wienerberger u Bosni i Hercegovini 

Wienerberger d.o.o. Zagreb office
Zagreb office
Wienerberger Sarajevo d.o.o.

Uprava i administracija

Bulevar Meše Selimovića 81b

71000 Sarajevo

e-mail: office.ba@wienerberger.com

Telefon: +38733618419