Lokacija

Wienerberger u Bosni i Hercegovini 

Academy of Fine arts in Sarajevo, Bosnia
Academy of Fine arts in Sarajevo, Bosnia
Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o.

Uprava i administracija

Dženetića čikma 1

71000  Sarajevo

Tel./FAX: +387 33 562 710 / +387 33 562 714

e-mail: office.ba@wienerberger.com