Impresum

Osnovne informacije

Tvrtka: Wienerberger d.o.o.

Adresa: Behdžeta Mutevelića 61, 71000 Sarajevo

Porezni broj ID: 4200135240005

PDV broj: 200135240005

Sud upisa, matični broj upisa u sudskom registru: Općinski sud u Sarajevu, MBS: 65-01-0692-11

Temeljni kapital: 2.000 KM

 

Banka:

Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo

IBAN: BA391610000007770002 (KM)

IBAN: BA391611000001238748 (EUR)

 

Uprava

Direktor: Tin Ban 

Prokurist: Marko Šustić