Reference photo new construction single family in Sijsele
Reference photo new construction single family in Schoonaarde

Terca klinker za fasade i zidove

Terca klinker opeka za fasade i zidove služi za izradu fasadnog zida od opeke s velikom otpornošću na kemijske utjecaje i smrzavanje, za zidove s visokim zahtjevima po pitanju tlačne čvrstoće te za obzidavanje.

Kvaliteta TERCA klinker opeke

Winerbergerova opeka odgovara zahtjevima EN 771-1 i podliježe opširnoj proizvodnoj kontroli unutar vlastitog pogona. Takva kontrola, uz stručno praćenje čitavog proizvodnog procesa, osigurava odlične karakteristike gotovih proizvoda te garantiranu kvalitetu opeke.

Upute za ugradnju fasadne opeke

Gotovi mort za zidanje

Pri zidanju s klinker-opekom uvijek treba koristiti tvornički proizvedeni mort za zidanje s klinkerom (trasni mort). U isti se umiješa samo voda, prema uputama proizvođača. Nije dozvoljeno dodavanje sredstava za zaštitu od smrzavanja jer ista potiču stvaranje mrlja. 

Istovremeno popunjavanje fuga (standardni postupak).

Umiješani mort se nanosi na cijelu površinu. Sve spojne, ležajne fuge te fuge na ljusci napune se mortom. Spojne fuge trebaju biti debele 10 mm, a ležajne fuge 12 mm. Popunjavanje fuga treba biti tijesno s površinom od opeke; mort, koji izlazi iz fuga, poravnati. Mortni premaz najbolje poravnati gipkom cijevi od 1/2".  

Nakon stezanja morta i poravnanja fuga, nastaje fuga s laganim žlijebom koja je, nakon kratkog vremena, otporna na vremenske utjecaje. 

Naknadno popunjavanje fuga (specijalni slučaj / saniranje fuga)  

Ako se predviđa naknadno popunjavanje fuga, fuge ravnomjerno 15 – 20 mm duboko (ali ne do rupa opeke) bočno-čisto ostrugati. Prije nanošenja strojno miješanog gotovog morta za fuge ostrugane fuge temeljito očistiti, fasadni zid očistiti od prašine i zonu fuga prethodno navlažiti. Slabo plastični mort za fuge nanositi u dva radna koraka u fuge i dobro sabiti.  

1.korak: Prvo ležajna fuga, zatim sastavni spoj
2.korak: Prvo sastavni spoj, zatim ležajna fuga  

Popunjavanje fuga treba po mogućnosti završiti tijesno povezano s površinom ili max. 1 – 3 mm iza fasadne površine od klinkera te zaštititi od preranog isušivanja.  

Prije zidanja  

Pri dugotrajnoj kiši klinker opeku je potrebno zaštititi folijom ili ceradom, dok za vrijeme prijelaznog mraza ili snijega opeku treba zaštitit izolacijskim vlaknom te folijom preko toga, ako se želi nastaviti zidanje. 

Zidanje ne smije uslijediti ako je temperatura podloge, materijala i okoline ispod +5 °C! 

Dorada svježeg zida  

Uslijed nepovoljnog vremena može biti potrebna dorada.

Fasadni zid pokriti protiv udara kiše kako bi se izbjegla ispiranja. Zid također zaštititi od ekstremnog zračenja sunca.  

Fino-člankaste građevinske dijelove, kao npr. noseće stupove na kojima su svježe popunjene fuge, zaštititi od smrzavanja i zračenja sunca. 

Ožbukana fasada  

Izrada ožbukane fasade slijedi pomoću uzidne žbuke od vapna i cementa s laganim dodacima.

Slaganje opeke  

Opeka se načelno zida u punu fugu, to znači da se nastoji postići spojna nadmjera jednaka polovici duljine opeke. Ta mjera, za opeku u malom formatu, nikako ne smije biti ispod 4,5 cm.

Opeka jednog sloja mora se zazidati u jednoj visini. 

Opeka, posebno ona za fasadne zidove, zazidava se po tradicionalnim spojevima kao što su rotorski vez, vez vežnjaka, engleski vez ili križni vez. Daljnji čvrsti spojevi su gotski, holandski ili flamanski vez. Nepravilni vez nema pravilnog rasporeda.  

Raster za projektiranje fasade od klinker opeke

Raster - modul 

Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje zida u kompletnoj strukturi zida prednje ljuske od klinkera, potrebno je uzeti u obzir pridržavanje rastarske mjere (modula). Red mjera određuje značajno pojavnu sliku zgrada s fasadnim zidovima.  

Tlocrtni modul od 13 cm bazira se na duljini opeke od 25 cm i širini spojne fuge od 1,0 cm. Za formate opeke uvijek treba odbiti mjeru fuge od mjere modula. Tako opeka normalnog formata (NF) ima duljinu od 25 cm (dozvoljena tolerancija), sa spojnom fugom 26 cm i širinu opeke od 12 cm, sa sastavnom fugom 13 cm.

Visina opeke iznosi 6,5 cm, s ležajnom fugom 7,7 cm. Ta mjera se naziva i slojna mjera. 

Raster - tlocrt  

Modul (13 cm) sa svojim umnošcima je osnova za građevinsku orijentacionu mjeru. Iz njega proizlaze, odbijanjem ili dodavanjem mjere spojne fuge od 1,0 cm, orijentacione mjere za gradnju:

 • otvorna mjera: n x 13 + 1
 • vanjska mjera: n x 13 - 1
 • mjera istaka:  n x 13
 • n …. broj komada polutke opeke  

Preferirane veličine otvora (vrata i prozori) usklađene su s mjernim rasporedom. U praksi ipak nije moguće da se mjere točno održe. Zbog toga se gnječenjem ili istezanjem spojne fuge postiže usklađenje. 

Raster - presjek  

Rasterska mjera u vertikalnom presjeku odgovara slojnoj mjeri i iznosi, za opeku normalnog formata (NF.) 7,7 cm.

 • ležajna fuga: 1,2 cm
 • visina opeke: 6,5 cm
 • slojna mjere: 7,7 cm 

Dilatacione fuge  

Zbog različitih deformacija vanjskih i unutarnjih ljuski potrebno je u fasadi rasporediti horizontalne dilatacione fuge.  

Prema propisu horizontalni razmaci dilatacionih fuga iznose max. 10 mm, vertikalni razmaci najviše po 2 kata.  

Pozicioniranje fuga ovisi od:

 • veličine i geometrije zida
 • položaja i veličine otvora
 • debljine vanjske ljuske
 • oslonca zida
 • različitog opterećenja zida
 • intenziteta sunčanog zračenja
 • nijanse boje površine fasade
 • klimatskih uvjeta
 • geografske orijentacije  

Tako pri visoko toplinski izoliranim podlogama, jako osunčanim i tamnim površinama te pri velikom opterećenju uslijed udara kiše treba odabrati male razmake između fuga.  

Kroz dilatacione fuge rastavljene građevinske dijelove treba i odvojeno usidriti i armirati kako bi se omogućilo kretanje bez pritiskanja. To znači da dijelovi zida, koji se dižu iz temelja, moraju biti dilatcionim fugama odvojeni od dijelova zida koji vise na konzolama.  

Oblikovanje dilatacionih fuga  

Dilatacione fuge prikladnim materijalom trajno i nepropusno zatvoriti. Trajnoelestičnim brtvenim materijalom, pjenastom trakom koja se može komprimirati ili sa steznim profilom. Širina fuge, ovisno od odabranog brtvenog materijala, mora prihvatiti postignute izmjene duljine uslijed temperaturnog istezanja.  

Toplinsko istezanje zida iznosi 0,005 mm/mK, prema tome 10 m dugačak zid se isteže, pri temperaturnoj razlici od 60 K, za 3 mm. Osim toga  moraju se oba dijela zida prikladnim, mekanim materijalom za punjenje potpuno odvojiti jedan od drugog. Već prema sustavu fuga dokazala se širina fuge od 10 do 30 mm.  

Vertikalne dilatacione fuge  

Male fasadne površine, posebno na obiteljskim kućama, odvajaju se većinom na glavnim uglovima zgrade. Tamo nastaje, uslijed pritiska, vlačnog pomicanja i smicanja, najveće statičko opterećenje u fasadnom zidu.  

Dulje fasadne površine dijele se u dionice od max. 10 m. Pri tome važi: Za tanje i kroz vanjske utjecaje jako opterećene zidove dionice treba odgovarajuće smanjiti, a pri debljim i bolje zaštićenim zidovima može se primijeniti max. vrijednost. 

Sidrenje  

Vanjska ljuska mora se, radi osiguranja stabilnosti, povezati s nosivom konstrukcijom. Kako kruti spoj između obje ljuske zida uslijed toplinske izolacije (toplinski mostovi) i slobode kretanja vanjske ljuske (temperaturno istezanje) načelno nije poželjan, smije usidrenje uslijediti samo sa specijalnim i ispravno raspoređenim dvoslojnim sidrima. Sva ostala suženja, kao npr. uslijed  mostova od morta, proboja roženica ili prozorskih okvira, treba brižljivo izbjegavati.  

Prema propisima treba predvidjeti min. 5 žičanih sidra po m². Dodatna sidra, 3 žičana sidra po metru zidne površine, rasporediti na svim slobodnim rubovima otvora, na kutevima zgrada, na obje strane dilatacionih fuga i na gornjim krajevima vanjske ljuske.  

Izrada zidova od dvije ljuske može uslijediti prema različitim načinima postupanja:  

Metoda 1: Naknadno zidanje fasadnom opekom  

Pri toj glede građevinske tehnike dokazanoj metodi podiže se najprije nosivi zid.. Nakon polaganja toplinske izolacije na nosivi zid zida se fasadna opeka.  

Sidra sa slojem zraka pričvršćuju se ankerima u nosivi zid te se nalaze u mortnim reškama.   

Metoda 2: Istovremeno zidanje nosivih zidova i fasadne opeke  

Pri toj metodi zidaju se istovremeno oba zida. Time je moguće da se ankeri mortom zatvore u ležajnim mortnim reškama oba dva zida. Pri primjeni sipkog materijala za toplinsku izolaciju takva izvedba je obvezna.  

Pažnja: Za fasadne zidove (od klinkera) ne preporuča se istovremeno zidanje obiju zidova istovremeno!

Upute za projektiranje i izvođenje

Struktura zida

Posebnosti glede proračuna koeficijenta prolaza topline (U-vrijednost) pri zidovima s dvije ljuske

Sloj zraka:

Sloj zraka je jako ventiliran ako otvori između sloja zraka i vanjske okoline prekoračuju 1500 mm² po m duljine, za vertikalne slojeve zraka. To je u pravilu slučaj pri izvođenju dvoslojnog zida s ventilcijom pregrade.  

Pri proračunu U-vrijednosti dvoslojnog zida zapostavljaju se otpori toplinskih prolaza sloja zraka i svih ostalih slojeva između sloja zraka i vanjske okoline.  

Prolaz topline  

Vanjski otpor prolaza topline odgovara unutarnjem i uzima se, obostarno, kao Rsi = 0,13 m²K/W pri horizontalnom strujanju topline.    

Uzimanje u obzir ankera  

Ako kroz izolaciju prodiru mehanički pričvrsni dijelovi, dobiva se uslijed korištenja sidra od plemenitog čelika korekcija koeficijenta prolaza topline. Pri tome se proračunatoj U-vrijednosti zida dodaje korekcijski term_Uf za mehaničke pričvrsne dijelove.

Potreban Vam je izračun građevinskog materijala

Potreban Vam je izračun građevinskog materijala?

U par klikova do brzog i jednostavnog izračuna materijala.

Naši servisi i alati

Prodajna područja

Za sve informacije u vezi nabave i cijena Wienerberger proizvoda kontaktirajte naše regionalne voditelje prodaje.

Tehnička podrška

U cilju optimalne podrške krajnjim kupcima, izvođačima, arhitektima te poslovnim partnerima na raspolaganju Vam je naš tehnički tim.

Prijava na Newsletter

Prijavite se na Wienerberger newsletter u par klikova kako bi primali novosti o našim proizvodima, edukacijama i aktivnostima.

Povezani artikli