Semmelrock Nordic Maritime ploče
© Wienerberger d.o.o

Uputstva za ugradnju

Opločnici su otporni i sigurni te podnose opterećenja samo kada su pravilno ugrađeni. U nastavku donosimo pravila za postavljanje betonskih opločnika i ploča. 

Upute o postavljanju opločnika

1. Donja podloga (zemljana podloga) poprečni nagib 2,5-4%

2. Donji nosivi sloj (zaštita od smrzavanja)

3. Gornji nosivi sloj (fina podloga), poprečni nagib 1-2,5%

4. Podloga za opločnike: 3-5 cm fini tucanik 2/4 mm ili 4/8 mm

5. Rubni okvir (palisada ili rubnjak)

6. Površina opločnika (debljina = debljina opločnika)

 

Što treba znati prije početka radova?

 • Kod opločnika koji imaju mješavinu više boja, prilikom postavljanja se moraju uzimati opločnici s više različitih paleta.
 • Za opločnike u boji svakako upotrijebiti valjak s Vulcollan- kliznom pločom.
 • Ugraditi samo vizualno ispitan materijal.
 • Primijeniti kvarcni pijesak za popunjavanje reški (0,3 – 0,6 ili 0,6 – 1,3 mm). Taj je pijesak oštriji i povezuje bolje od uobičajenih okruglih pijesaka.
 • Površinu prije zbijanja dobro očistiti (zbijati suhu+čistu površinu).

Preporuča se da temperatura zraka prije i prilikom izvođenja radova bude min. 5°C više dana za redom. Izvođenje radova sa smrznutim materijalima ili podlogom rezultirati će površinama koje neće biti stabilne.

 

Izvođenje radova:

 • Iskop do dubine smrzavanja ca. 30 cm šire nego gotova opločena površina. Poprečni nagib donje podloge 2 – 4% predvidjeti za odvodnju. Kod glinastog tla ugraditi i drenažu. Napomena: dubina smrzavanja u primorskim krajevima iznosi 40-60 cm, u kontinentalnim nizinskim krajevima 80-120 cm, u planinskim krajevima do 140 cm)
 • Na temeljno tlo preporučamo postaviti geotekstil kako prilikom valjanja podloge ne bi došlo do segregacije drenažne podloge i temeljnog tla
 • Donji nosivi sloj (gruba podloga, šljunak 0 – 63 mm) nanijeti u sloju do 25cm i zbiti valjkom kako bi se osigurala nosivost i drenažna funkcija.
 • Gornji nosivi sloj (fina podloga, šljunak 0 – 22 mm) nanijeti u debljini do 20 cm i zbiti valjkom na određeni koeficijent ovisno o namjeni površine. Predvidjeti nagib od 1 – 2,5%. Visinu točno podesiti na +/- 2 cm.
 • Ugradnja predviđenog rubnjaka. (Kod voznih površina se preporučuje u svakom slučaju!)
 • Nanošenje podloge opločnika od tucanika  4 – 8 mm, debljine 3 – 5 cm. Labavo napuniti između postavljenih vodilica i razvući aluminijskom letvom (ne zbijati!)
 • Postavljanje opločnika se izvodi od ruba odn. već djelomično opločene površine. U razmacima od 2 – 3 m ispitati liniju reški (aluminijska letva, špaga). Neisprekidane dužinske fuge je potrebno usmjeriti poprečno ili dijagonalno u odnosu na smjer vožnje po površini!
 • Nanošenje pijeska u reške – opločnike prije zbijanja temeljito očistiti od pijeska za reške! Za optimalan dugoročni vijek reški potrebno je primijeniti kvarcni pijesak za reške.
 • Zbijanje opločene površine s pločom za zbijanje po dužini i širini. Nakon toga još jednom potpuno zapuniti reške i očistiti površinu od pijeska (pomesti i pošpricati vodom, kako bi se uklonila fina prašina).
 • Dobro pripremljena podloga s adekvatnim modusom stišljivosti i dobrom drenažom osnovni je preduvjet za ispravnu ugradnju opločnika i njihovu izloženost opterećenjima.
 • NAPOMENA: pratite naše preporuke za korištenje adekvatne vibro ploče s obzirom na debljine opločnika 
Dijelovi opločnika