Kombinirana forma Semmelrock opločnika

Kombinirana forma

Kod proizvoda u kombiniranoj formi radi se o više različitih dimenzija istog opločnika koji su proizvedeni i pakirani na jednoj paleti. 

Prednosti kombinirane forme

Logo kombinirana forma
 • Brže i jednostavnije podopolaganje
 • Različiti formati mogu se samovoljno nizati čak i okretanjem formata za 90 stupnjeva
 • Jednake površine i boje kod različitih dimenzija
 • Lakše skladištenje i manipulacija na gradilištu
 • Isporuka pojedinačnih formata iz kombinirane forme nije moguće

Proizvodi kombinirane forme:

 • La Linia kombinirana forma
 • Venetia kombinirana forma
 • Asti kombinirana forma
 • Pastella kombinirana forma
 • Rettango kombinirana forma
 • Domino kombinirana forma
Opločnik kombinirana forma
© Semmelrock