Sulm verschiebeziegel Color plus crna

Inovacijom kod crijepa Sulm Verschiebeziegel dobili smo mogućnost pokrivanja krovišta već od 13 stepeni. Pomično područje od 3 cm omogućava lakšu sanaciju krovišta Karakterističan mediteranski oblik sa dvostrukim dubokim bočnim utorima omogućava sigurno odvođenje kiše.
  • Dimenzije: 25,2X42,2 cm
  • Minimalno komada po m²: 14,8 min kom./m²
  • Srednja pokrovna širina: 20 cm
  • Minimalni nagib krova: 13°
  • Letvanje: 30,8-33,8 cm
  • Težina crijepa: 2.80 kg/kom.
  • Komada na paleti: 280 kom./pal.

Zatražite izračun potrebnog materijala

Mi Vam možemo pomoći oko kalkulacije potrebnog građevinskog materijala za Vaš objekt, bilo da se radi o zidnim, krovnim ili fasadnim sistemima!