Continental plus Natur Color tamnosmeđa

Presovani crijep CONTINENTAL PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Jedan je od omiljenih crepova kako izvodača tako i investitora jer njegov oblik odlično pristaje raznim varijantama objekata. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crijep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vjetrom i zavejavanja suvim snijegom. Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni, a klizno letvanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju renoviranja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.
  • Dimenzije: 27,02х 44,5 cm
  • Minimalno komada po m²: 12,3 min kom./m²
  • Srednja pokrovna širina: 23 cm
  • Minimalni nagib krova: 22°
  • Letvanje: 28,0 - 36,0 cm
  • Težina crijepa: 3.10 kg/kom.
  • Komada na paleti: 280 kom./pal.

Zatražite izračun potrebnog materijala

Mi Vam možemo pomoći oko kalkulacije potrebnog građevinskog materijala za Vaš objekt, bilo da se radi o zidnim, krovnim ili fasadnim sistemima!