Wienerberger jobs
Wienerberger jobs

Opći uvjeti poslovanja tvrtke

Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o., Dženetića čikma 1, 71000 Sarajevo, u daljem tekstu Tondach.

1. ISPORUKA PROIZVODA

Proizvodi se isporučuju temeljem narudžbenice ili telefonskih narudžbi regionalnih voditelja prodaje. Ukoliko KUPAC (PARTNER ili druga pravna osoba, koja nema sklopljen Ugovor o partnerstvu) nije suglasan s prodajnim i drugim uvjetima s računa, mora odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka računa pismeno izvijestiti Tondach.

Isporuka proizvoda je na paritetu EXW Wienerberger Karlovac, Đakovo, Kanjiža, Križevci i Austrija paletirano i utovareno u vozilo.

Roba se isporučuje i prodaje isključivo na cijele palete, a minimalna količina je jedna paleta proizvoda. U iznimnim slučajevima, uz odobrenje WB-a, Tondach program crijepa i keramičke opreme se može isporučivati i komadno uz dodatnu naplatu usluge utovara.

KUPAC mora transport kupljene robe izvršiti odgovarajućim i tehnički ispravnim prijevoznim sredstvom (kamion ili vlak), s time da sva oštećenja na robi nastala u transportu ne mogu biti predmet reklamacije (vidi točku 3.)

2. KVALITETA PROIZVODA

Kvaliteta isporučenih proizvoda usklađena je s važećim propisima i normama Bosne i Hercegovine i EU normama. Isporučuju se proizvodi ujednačene kvalitete i prema deklariranim svojstvima proizvoda.

3. REKLAMACIJE

U slučaju  manjkavosti glede isporučene količine ili kvalitete proizvoda, KUPAC može uz suglasnost regionalnog voditelja prodaje sastaviti reklamacijski zapisnik s tačnim pojedinostima reklamacije. KUPAC je dužan pozvati na uvid regionalnog voditelja prodaje u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 90 dana od preuzimanja proizvoda. Priznati se mogu samo oštećenja na proizvodu koja su nastala kao posljedica proizvodnje ili utovara na skladištu tvornica. Oštećenja koja su nastala u transportu, nepravilnom obradom robe (npr. lom čekićem ili sjekirom) ili nepravilnom ugradnjom, koja obuhvaća i pripremne radove za finu obradu zidova, ne mogu biti predmet reklamacije. Reklamacije na ugrađenu robu se ne priznaju.

Tvrtka WB KUPCU odobrava reklamacije samo ako za iste postoji nesuklađenost koja je definisana važećim normama i propisima te ukoliko postoji valjani reklamacijski zapisnik potpisan od strane regionalnog voditelja prodaje te odgovarajuća foto dokumentacija.

4. CJENOVNIK PROIZVODA

Proizvodi se prodaju u skladu sa važećem cjenovniku. Tondach BiH d.o.o. zadržava pravo promjene cijena proizvoda uz prethodnu najavu od najkasnije 7 dana prije promjene cijena. Cijene su izražene bez PDV-a.

5. OBVEZE PLAĆANJA KUPCA

KUPAC se obvezuje podmiriti svoje obveze u ugovorenom roku.

Smatra se da je račun podmiren ako je plaćen u ugovorenom roku. Ukoliko kupac ne podmiri svoje dugovanje za isporučene proizvode u ugovorenom roku, firma Tondach BiH d.o.o. zadržava pravo zaračunati kupcu zakonski predviđene zatezne kamate.